Nowośći  !!!  W  Programie PC MARKET

 

Nowości w programie PC-Market - wersja 7.3.120


Nowe możliwości programu to przede wszystkim.:
1) wersja angielska programu PC-Market oraz Konsoli Kupca;
2) rozbudowa raportów o:
- dodatkowe uprawnienia, umożliwiające przypisanie danemu użytkownikowi wykonywanie tylko wybranych raportów z danej „grupy raportów”;
- możliwość prezentowania zarówno wyników raportu jak i prezentacji graficznej (wykresu) w jednym oknie programu;
- prezentację wyników w oparciu o odchylenia stanów towarów;
- wybór kolumn podczas tworzenia raportów;
- wyróżnienie kolorami prezentacji wyników raportu, wg wytycznych skonfigurowanych przez samego użytkownika.

Od wersji PC-Market 7.3.120 wprowadzono także szereg zmian, mających na celu sprawniejsze funkcjonowanie programów, m.in.:
- dodanie filtru daty „wczorajszy” na wykazach – przy tak zaznaczonym filtrze program od razu wskaże dokumenty z dnia poprzedniego;
- możliwość wysyłania na urządzenia towarów przyjętych dokumentami wewnętrznymi (np. PW, przesunięcia, receptury);
- zapis historii czynności wykonywanych w „Harmonogramie Zmian Cen” (HZC), w monitoringu.