Na specjalne potrzeby oraz zamówienie producenta z branży blacharskiej dostosowaliśmy system COMARCH CDN XL do bardzo specyficznych potrzeb i wymagań tej branży. Dzięki temu wdrożeniu dobrze poznaliśmy branże tworząc swój własny moduł produkcyjny.

Poniżel lista niektórych wyprodukowanych i wdrożonych rozwiązań.

Zamówienia Dachu

 • Prosty interfejs wprowadzania wymiarów  dachów oraz parapetów
 • Dla osób uprawnionych kontrola rentowność(marży) zamówienia
 • Mechanizm oceny zdolności produkcyjnych dla składanych zamówień – podgląd stanu magazynowego surowców oraz prognoza stanu z uwzględnieniem złożonych zamówień
 • Bezpośredni podgląd parametrów wyrobu i krążka
 • Mechanizmy rabatowania zamówienia
 • Kilka dachów na jendym zamówieniu
 • Prosta zmiana centrum
 • Podgląd historii cen z uwzględnieniem towarów/wyrobów podobnych
 • Śledzenie histori pracy z dokumentem krok po kroku( log operacji)
 • Wysyłka zamówień do Centrali( inteligente generowanie zamówień wewnętrznych)
 • Łatwe dodawanie pozostałych(nie wymiarowych) elementów zamówenia
 • Proste generowanie faktur zaliczkowych
 • Praca w trybie XL Login( pobieranie licencji) XL Light ( bez pobierania licencji) i off-line( bez połączenia z serwerem)
 • Inteligentne szybkie listy wyszukiwania kontrahentów, towarów i wyrobów
 • Ustawienie transakcji pozakrajowych  oraz w walucie
 • Dostęp do modułu Pulpit Logistyka w zakresie sprzedaży( możliwość analizy własnych zamówień wystawiania faktur, paragonów)
 • Zaimplementowany tryb oszczędny
 • Zapis do schowka(plik xml) oraz  do bazy systemu CDN XL
 • Autozapis zamówień podczas pracy na wypadek awarii
 • Tryb oszczędzania licencji z zaimplementowanym loginem stowarzyszonym
 • Możliwość wystawiania dokumentów handlowych XL(faktury,paragony,etc)

Pulpit Logistyka - Rozliczanie produkcji

 • Zarządzanie spływającymi zamówieniami
 • Obsługa kodów kreskowych 
 • Zaawansowane możliwości filtrowania i sumowania listy
 • Eksport do MS Execel, łatwe i elastyczne dostosowanie widoku
 • Synteza całości obiegu dokumentów w jednym miejscu – interaktywna lista
 • Zarządzanie transportami poprzez paczkowanie metodą „prznieś-upuść”
 • Wizualizacja tonażu transportów
 • Seryjne wystawianie dokumentów FS,FSE( z uwzględniem warunków handlowych, waluty oraz faktur zaliczkowych), MMW, PA. Z uwzględnieniem dostaw oraz analizą histori dostaw brakujących. Możliwość zamiany towaru(płaska/obróbki) podczas generowania dokumentów
 • Rozliczanie produkcji(PW/RW) w dwóch wariantach(krąg domyślny / krąg wskazany poprzez numer ) z uwzględnieniem foli oraz powłoki filcującej
 • Wariantowe widoki(aktualne/archiwalne)
 • Ewidencja Kręgów wraz z historią oraz wyliczeniem wydajności
 • Własny obieg(ewidencja)  dokumentów dla palet i kołków 
 • Przejrzysty podgląd dokumentów powiązanych
 • Dostęp do wymiarów zamóweinia
 • Obsługa trybu oszczędnego licencji